TV& VIDEO

chương trình Bài hát yêu thích

"Giải thưởng tại LHTHTQ tạo động lực lớn để tiếp tục sản xuất những tác phẩm hay"

"Giải thưởng tại LHTHTQ tạo động lực lớn để tiếp tục sản xuất những tác phẩm hay"

VTV.vn - Đây là lời chia sẻ của ông Lê Hoài Châu - Giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức LHTHTQ 37 chia sẻ trong buổi họp báo tại Thanh Hóa.