chương trình chuẩn

Công tác tổ chức thi đợt 2 chịu nhiều sức ép vì các môn xã hội

Công tác tổ chức thi đợt 2 chịu nhiều sức ép vì các môn xã hội

Ngoài các môn tự nhiên Toán, Hóa, Sinh, đợt thi thứ 2 tập trung nhiều các môn xã hội là Văn, Sử, Địa, vì vậy công tác tổ chức thi bao giờ cũng chịu sức ép nhiều hơn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive