TV& VIDEO

chương trình giảm giá

Người Mỹ thờ ơ với ngày mua sắm Black Friday 2017

Người Mỹ thờ ơ với ngày mua sắm Black Friday 2017

VTV.vn - 63% người Mỹ không có kế hoạch mua sắm trong ngày "Black Friday" theo giờ Mỹ.