TV& VIDEO

chương trình không gian

Chiến lược không gian vũ trụ của Nga

Chiến lược không gian vũ trụ của Nga

VTV.vn - Đến năm 2023, Nga sẽ xây một trạm vũ trụ riêng của Nga trong quỹ đạo và đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ không gian vũ trụ của thế giới trong tương lai.