TV& VIDEO

chương trình khung

Australia nới lỏng visa - mở rộng cơ hội cho du học sinh Việt Nam

Australia nới lỏng visa - mở rộng cơ hội cho du học sinh Việt Nam

VTV.vn - Những chính sách cởi mở hơn về visa du học được chính phủ Australia thực hiện đã và sẽ trở thành cơ hội cho số đông, kể cả những người chưa dồi dào về tài chính.