TV& VIDEO

chương trình kích thích kinh tế

Nhật Bản giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ

Nhật Bản giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại với chương trình kích thích kinh tế trị giá 80.000 tỷ Yen (665 tỷ USD).