TV& VIDEO

chương trình làm việc của Quốc hội

Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trong sáng 22/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội.