TV& VIDEO

chương trình nghiên cứu

Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ Việt Nam – Trung Quốc

Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ Việt Nam – Trung Quốc

VTV.vn - Các đại biểu đánh giá cao kết quả hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng trong thời gian qua.