TV& VIDEO

chương trình Obamacare

Ông Donald Trump cam kết đẩy nhanh việc bãi bỏ chương trình Obamacare

Ông Donald Trump cam kết đẩy nhanh việc bãi bỏ chương trình Obamacare

VTV.vn - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định sau khi nhậm chức, ông sẽ thúc đẩy để Quốc hội Mỹ sớm bãi bỏ chương trình Obamacare.