TV& VIDEO

chương trình phối hợp

Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

VTV.vn - Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011-2015) đã được diễn ra sáng 15/6.