TV& VIDEO

chương trình quốc gia

Hướng dẫn xây dựng Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm"

Hướng dẫn xây dựng Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm"

VTV.vn - Sáng 18/5, đề án Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” tại tỉnh Quảng Nam đã được hướng dẫn triển khai điều tra, khảo sát xây dựng.