chương trình thời sự

Bất cập trong cải tạo đồng ruộng ở Quảng Nam

Bất cập trong cải tạo đồng ruộng ở Quảng Nam

VTV.vn - Quảng Nam đang xuất hiện các dự án cải tạo đồng ruộng bất thường. Và thực chất là khai thác đất để kiếm chác, thu về những món lợi lớn.