TV& VIDEO

Chương trình Tiếp sức mùa thi

“Tiếp sức mùa thi” - Những khoảnh khắc đẹp

“Tiếp sức mùa thi” - Những khoảnh khắc đẹp

VTV.vn - Phóng viên VTV đã may mắn được ghi lại được nhiều khoảnh khắc cảm xúc đẹp về sự giúp đỡ vô tư, đầy ý nghĩa của các đội Tiếp sức mùa thi.