TV& VIDEO

chương trình tìm kiếm

Kênh Mnet đang rục rịch đưa Superstar K trở lại?

Kênh Mnet đang rục rịch đưa Superstar K trở lại?

VTV.vn - Ê-kíp sản xuất Superstar K của kênh Mnet dường như đang xem xét về việc tiếp tục thực hiện chương trình sau một thời gian đứt quãng.