Studio 3 - 23/5/2018

  • Studio 3 - 23/5/2018 với những nội dung đáng chú ý: 14 người Việt bị thương do lật ô tô ở Lào; Nhiều Đại học không đảm bảo điều kiện; Hộ chiếu Nhật Bản quyền lực nhất thế giới...