Kết nối miền Trung - 11/12/2017

  • Kết nối miền Trung - 11/12/2017 với nội dung chính: Rác thải tái chiếm bờ biển Đà Nẵng...