Kết nối miền Trung - 23/10/2017

  • Kết nối miền Trung - 23/10/2017 với nội dung chính sau: Sạt lở đê biển nghiêm trọng ở Quảng Trị...