TV& VIDEO

Quá tải container phế liệu tại các cảng biển

  • VTV.vn - Hàng nghìn container phế liệu chưa làm thủ tục hải quan đang nằm lại ở các cảng biển khắp cả nước.