TV& VIDEO

chuột chù

Nhiều cây khổng lồ ở công viên quốc gia Gwaii Haanas, Canada

Nhiều cây khổng lồ ở công viên quốc gia Gwaii Haanas, Canada

Công viên quốc gia Gwaii Haanas bao gồm quần đảo, các hòn đảo nhỏ, vịnh, lạch nhỏ, hồ thủy triều và các bãi biển.