TV& VIDEO

chụp CT

Gương 3D soi nội tạng khi bước qua

Gương 3D soi nội tạng khi bước qua

Các nhà khoa học Pháp vừa cho ra mắt một loại gương kĩ thuật số 3D, cho phép người sử dụng nhìn thấy bên trong cơ thể họ với toàn bộ hệ thống xương, cơ và các nội quan.