TV& VIDEO

chút tình

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh - "Hành động" cùng "Tết ấm"

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh - "Hành động" cùng "Tết ấm"

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh, top 6 Mrs World 2013 vừa có buổi đi thăm và từ thiện tại huyện Thanh Oai và Chương Mỹ (Hà Nội).