TV& VIDEO

chuyện bi hài

VIY - Vùng đất Quỷ: Hổ lốn và nhạt toẹt

VIY - Vùng đất Quỷ: Hổ lốn và nhạt toẹt

Một chút kinh dị, một chút kì bí, một chúc hài hước và một chút lãng mạng nhưng… không “đến nơi, đến chốn” khiến VIY – Vùng đất Quỷ trở thành món lẩu hổ lốn khó nuốt trôi.