TV& VIDEO

chuyên canh

Nuôi cá trê lai, lãi ròng 200 triệu đồng/năm

Nuôi cá trê lai, lãi ròng 200 triệu đồng/năm

Những năm gần đây, người nuôi cá ở xã Hòa Khương (Hòa Vang, Đà Nẵng) liên tiếp có những vụ lãi cao nhờ cá trê lai.