TV& VIDEO

chuyên doanh

Hàng hóa ùn ứ tại cảng do quy định mới

Hàng hóa ùn ứ tại cảng do quy định mới

Một tuần sau khi quy định mới có hiệu lực, tại cảng Cát Lái - cảng container lớn nhất của TPHCM, hàng hóa nhập khẩu bắt đầu bị ùn ứ. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTV.