TV& VIDEO

chuyển đổi cây trồng cạn

Quảng Trị chuyển đổi mạnh chăn nuôi sau sự cố môi trường biển

Quảng Trị chuyển đổi mạnh chăn nuôi sau sự cố môi trường biển

VTV.vn - Phát triển chăn nuôi là một trong những giải pháp được nhiều địa phương ven biển Bắc miền Trung lựa chọn để chuyển đổi ngành nghề.