TV& VIDEO

chuyển đổi rừng

Thanh Hóa: Chuyển đổi rừng phòng hộ để trồng cao su

Thanh Hóa: Chuyển đổi rừng phòng hộ để trồng cao su

VTV.vn - Không khuyến khích được người dân trồng cây cao su, hơn 150 ha rừng sau đó đã được chuyển đổi sang trồng cây keo.