TV& VIDEO

chuyển động bất thường

Hệ thống giám sát an ninh nhà ở thông minh

Hệ thống giám sát an ninh nhà ở thông minh

VTV.vn - Canary là hệ thống giám sát an ninh nhà ở thông minh, có khả năng gửi thông báo đính kèm với video cho người sử dụng trong trường hợp có các hành động khả nghi.