TV& VIDEO

Chuyện đương thời

Chuyện ít biết về 'cô nàng một tạ'

Chuyện ít biết về 'cô nàng một tạ'

VTV.vn - Nhắc đến chuyên mục “Người đương thời” nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, tôi lại nhớ lần mình được làm khách mời của chương trình này.