TV& VIDEO

chuyên gia an ninh mạng

Nhật Bản thiếu nghiêm trọng chuyên gia an ninh mạng

Nhật Bản thiếu nghiêm trọng chuyên gia an ninh mạng

VTV.vn - Nhật Bản hiện đang thiếu nghiêm trọng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng máy tính.

  • “Khát” chuyên gia an ninh mạng

    “Khát” chuyên gia an ninh mạng

    Giáo dục16/02/2016 12:00 AM

    Với sự phát triển của điện toán đám mây và thương mại điện tử, việc bảo đảm an toàn thông tin được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và sẽ trở thành ngành có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai