TV& VIDEO

chuyên gia đầu ngành

Tách cặp song sinh dính liền:  Quan trọng nhất là duy trì sự sống cho các cháu

Tách cặp song sinh dính liền: Quan trọng nhất là duy trì sự sống cho các cháu

VTV.vn - Các chuyên gia hàng đầu đã đưa ra các giải pháp tách cặp song sinh dính liền Bàn Văn Đương và Bàn Văn Trung.