TV& VIDEO

chuyên gia Việt nam

Việt Nam không tiếc máu xương giúp Campuchia khép lại một trang sử đau thương

Việt Nam không tiếc máu xương giúp Campuchia khép lại một trang sử đau thương

VTV.vn - Chặng đường hơn 10 năm Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng và hồi sinh đất nước đã đi vào trang sử đặc biệt giữa 2 dân tộc.