TV& VIDEO

chuyên mục

"Vua bãi rác" lên sóng Phim cuối tuần VTV1

"Vua bãi rác" lên sóng Phim cuối tuần VTV1

Bộ phim gây tiếng vang vào đầu những năm 2000 "Vua bãi rác" sẽ lên sóng VTV1 trong chuyên mục Phim cuối tuần vào tháng 6 này.