TV& VIDEO

chuyên nghiệp

Nhà báo Lại Văn Sâm: Tính chuyên nghiệp nằm ở ý thức mỗi con người

Nhà báo Lại Văn Sâm: Tính chuyên nghiệp nằm ở ý thức mỗi con người

VTV.vn - Trong cuộc trò chuyện bên ly café ngày hôm nay về chủ đề tính chuyên nghiệp, nhà báo Lại Văn Sâm đã chia sẻ: “Chuyên nghiệp hay không, điều đó nằm ở ý thức mỗi con người”.