TV& VIDEO

chuyện người lớn

Cha mẹ nên nói với con thế nào về tình yêu?

Cha mẹ nên nói với con thế nào về tình yêu?

VTV.vn - Khi con bước vào tuổi yêu, phụ huynh hãy mong mình là người các con nghĩ đến trước tiên. Vì thế, cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý, không né tránh, luôn sẵn sàng làm bạn với con.