TV& VIDEO

chuyển nhượng cổ phần

Hong Kong (Trung Quốc): Đình chỉ giao dịch chứng khoán tập đoàn Huishan Dairy Holdings

Hong Kong (Trung Quốc): Đình chỉ giao dịch chứng khoán tập đoàn Huishan Dairy Holdings

VTV.vn - Ban điều hành sàn chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc đã quyết định đóng băng mọi hoạt động giao dịch chứng khoán của tập đoàn sữa lớn nhất Trung Quốc này.