TV& VIDEO

Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ

70% người Mỹ ủng hộ chính sách dỡ bỏ cấm vận Cuba của Tổng thống Obama

70% người Mỹ ủng hộ chính sách dỡ bỏ cấm vận Cuba của Tổng thống Obama

VTV.vn - Theo kết quả điều tra, người Mỹ dường như đã sẵn sàng để chấm dứt mối quan hệ kiểu chiến tranh lạnh và muốn chớp cơ hội tiềm năng để tìm kiếm thị trường mới ở Cuba.