TV& VIDEO

chuyển tiếp

Mở rộng diện tích khai quật Hoàng thành Thăng Long

Mở rộng diện tích khai quật Hoàng thành Thăng Long

 Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng diện tích khai quật khảo cổ học, đặc biệt tại Khu thành cổ Hà Nội. Thành phố cũng sẽ thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành cổ…