TV& VIDEO

click chuột

Thịnh hành nghề “nhấp chuột” ở Bangladesh

Thịnh hành nghề “nhấp chuột” ở Bangladesh

 Sự phát triển ồ ạt các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter đang khiến nghề “nhấp chuột” là một hình thức kiếm tiền phổ biến ở Bangladesh.