TV& VIDEO

Clinker

Vì sao Việt Nam chưa sản xuất được xi măng chất lượng cao để xuất khẩu?

Vì sao Việt Nam chưa sản xuất được xi măng chất lượng cao để xuất khẩu?

Cả nước hiện có khoảng 69 dây chuyền sản xuất xi măng vào loại hiện đại, tuy nhiên phần lớn những dây truyền này vẫn chưa thể sản xuất ra loại xi măng chất lượng cao, để có thể xuất khẩu vào những thị trường khó tính.