TV& VIDEO

cơ cấu cổ đông

Cổ đông Nhà nước thích ứng với cơ chế vận hành doanh nghiệp

Cổ đông Nhà nước thích ứng với cơ chế vận hành doanh nghiệp

VTV.vn - Chủ trương của Nhà nước về việc tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, ngành nghề không cần nắm giữ đang rất quyết liệt.