TV& VIDEO

cơ chế đặc thù thu hút đầu tư

TP.HCM kiến nghị thêm cơ chế đặc biệt

TP.HCM kiến nghị thêm cơ chế đặc biệt

VTV.vn - TP.HCM sẽ kiến nghị Trung ương thêm cơ chế đặc thù, để đẩy mạnh phát triển trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, kế hoạch đầu tư, xuất nhập khẩu...