TV& VIDEO

cơ chế điều chỉnh giá điện

Sớm đưa vào vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Sớm đưa vào vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh

VTV.vn - PTTg Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực đẩy mạnh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các quy định chi tiết cho hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh.