TV& VIDEO

cơ chế mới

Trung Quốc phát hiện hai tỉnh làm giả số liệu kinh tế

Trung Quốc phát hiện hai tỉnh làm giả số liệu kinh tế

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết đã phát hiện 2 tỉnh của phía Bắc nước này làm giả dữ liệu kinh tế trong các đợt kiểm tra mới nhất.