TV& VIDEO

cơ chế mới

Thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo

Thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo

VTV.vn - Sắp tới Bộ Công Thương sẽ xây dựng cơ chế mới để tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo.