TV& VIDEO

cơ chế một cửa ASEAN

Cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

VTV.vn - Rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí làm thủ tục thông quan là những lợi ích mà doanh nghiệp Việt Nam nhận được sau khi tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.