TV& VIDEO

cơ chế một cửa ASEAN

Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

VTV.vn - Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, vào sáng 19/7 tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm "Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam".