TV& VIDEO

cơ chế một cửa liên thông

Long An đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động

Long An đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động

VTV.vn - Từ ngày 14/10, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An sẽ đi vào hoạt động.