TV& VIDEO

cơ chế tiền tệ hóa vàng

Ấn Độ khởi động cơ chế tiền tệ hóa vàng

Ấn Độ khởi động cơ chế tiền tệ hóa vàng

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khởi động ba cơ chế về vàng đầy tham vọng, gồm tiền tệ hóa vàng, trái phiếu vàng và tiền xu bằng vàng.