TV& VIDEO

cơ chế tỷ giá

Tỷ giá trung tâm VND/USD đạt ngưỡng cao nhất từ đầu năm 2016

Tỷ giá trung tâm VND/USD đạt ngưỡng cao nhất từ đầu năm 2016

VTV.vn - Ngày 16/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 22.093 đồng/USD.