TV& VIDEO

cố chủ

Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh cố chủ tịch Kim Jong-il

Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh cố chủ tịch Kim Jong-il

Hôm nay (16/2), Triều Tiên kỷ niệm 72 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Jong-il.