TV& VIDEO

cô giáo trẻ

Cô giáo rẻo cao kể chuyện về bản nghèo dạy chữ

Cô giáo rẻo cao kể chuyện về bản nghèo dạy chữ

VTV.vn - Đi lại khó khăn, chỗ ngủ tạm bợ, bữa ăn thiếu thốn...là thực tế các cô giáo trẻ gặp phải khi lên cắm bản dạy học tại các vùng đặc biệt khó khăn.