TV& VIDEO

cơ hội đầu tư

Hội thảo cơ hội đầu tư và kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc

Hội thảo cơ hội đầu tư và kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc

VTV.vn - Tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Liên đoàn công nghiệp Ấn Độ tổ chức hội thảo về cơ hội đầu tư và kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc.