TV& VIDEO

cỗ máy tìm kiếm

Yahoo: Đổi logo, chẳng đổi được thời thế

Yahoo: Đổi logo, chẳng đổi được thời thế

 Chuyển đổi logo có thể gây tác động mạnh mẽ đến dư luận. Trong một số trường hợp, chuyển đổi logo trở thành hình thức “tái marketing” (remarketing) mang đến hiệu quả không ngờ. Thế nhưng với Yahoo, việc thay đổi logo lại không mang đến hiệu quả nhưn mong đợi.